ارزیابی رضایت مشتریان

فرم ارزیابی رضایت مشتریان

از آنجائیکه هدف این شرکت شناخت نیازهای مشتریان و تلاش در جهت رفع موانع و مشکلات به منظور جلب رضایت آنان می باشد. خواهشمند است باتوجه به ماهیت عبارات ذیل و درج امتیاز عملکرد این شرکت در زمینه های کیفیت، قیمت، تحویل، خدمات پس از فروش، عملیات مهندسی و نحوه عملکرد مدیریت و کارکنان امور مرتبط با آن شرکت نظرات سازنده خود را جهت پیگیری های لازم اعلام فرمائید. بی تردید نظرات شما در بهبود کیفیت کار این شرکت مفید و موثر خواهد بود.

کیفیت محصول
قیمت
تحویل
خدمات پس از فروش
مهندسی
مدیریت
سایر